Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội

Sáng ngày 20/01, Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị xã hội. Chủ trì Hội nghị do đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Quang cảnh tại buổi làm việc

Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình  đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phòng chống dịch bệnh Covid -19….

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội với chính quyền trong tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ; phong trào chưa mang tính bền vững, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội ở cơ sở kết quả đạt chưa nhiều; bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp còn ít; mô hình sản xuất có hiệu quả chậm được nhân rộng; công tác nắm bắt dư luận xã hội và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện, cần kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; thường xuyên cung cấp thông tin, cập nhận kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng công tác tập hợp quần chúng, chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp, Tổ Nhân dân tự quản, hội quán; tăng cường công tác giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tuyên truyền  sâu rộng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026; nhân rộng  các mô hình hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và triển khai thực hiện đạt hiệu quả các mô hình đột phá của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện trong năm 2021 ./.

Đăng Khoa