Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến Tổng kết KT- XH năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến Tổng kết KT- XH năm 2020

Chiều ngày 29/12, UBND huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị Trực tuyến Tổng kết Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại đầu cầu huyện đến dự có ông Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các ngành, đoàn thể.

Trong năm 2020, huyện thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu; trong đó đã lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tốt lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa chất lượng cao chiếm 36%, tăng 17,4% so với năm 2019, tổng diện tích liên kết tiêu thụ đạt được 3.325ha. Tổng diện tích xuống giống cả năm 31.597 ha lúa vượt 11% kế hoạch. Diện tích hoa màu cả năm 5.468 ha vượt 18% kế hoạch. Đến nay, Huyện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Lãnh đạo tốt công tác phát triển kinh tế tập thể, trong năm đã thành lập mới 03 HTX, nâng tổng số HTX có trên địa bàn Huyện là 17 HTX và 02 Quỹ tín dụng nhân dân; tính đến nay trên địa bàn Huyện có 06 Hội quán, tổng số thành viên trên 350 người. Ước thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 926 tỷ 147 triệu đồng, đạt 101,2% so dự toán năm, ước chi cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 là 895 tỷ 026 triệu đồng, đạt 93,8% so dự toán năm.

Mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng UBND Huyện đã lãnh đạo hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020, đồng thời phối hợp tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn và đảm bảo sức khỏe cho học sinh; Trong năm, Huyện có thêm 03 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số có 32/57 trường đạt chuẩn Quốc gia; về lao động việc làm, các ngành chuyên môn đã phối hợp tổ chức khai giảng 19 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 817 học viên, qua các Sàn giao dịch việc làm đã giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lao động và đưa 130 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt tỷ lệ 100%; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời và đúng quy định, tổ chức cho nhân dân đón tết Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Công dân không viết” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và xã, thị trấn; triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình “Chứng thực 4.0” và mô hình “Đội văn minh công sở”; tình hinh an ninh chính trị được giữ vững, tình hình trật tự an toàn xã hội có chiều hướng tăng vào những tháng cuối năm nhất là tội phạm trộm cắp, ma túy; tình hình tai nạn giao tăng cả về 3 mặt;

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua do điều kiện khách quan và chủ quan, công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội ở từng địa phương và từng ngành cũng còn gặp phải những khó khăn, hạn chế. tại hội nghị lãnh đạo các ngành và các xã, thị trấn cũng đã tham gia thảo luận một số vấn đề liên quan đến: công tác vận động đăng ký tham gia sản phẩm OCCOP, liên kết tiêu thụ nông sản khoai môn; khó khăn khi thực hiện tiêu chí thu nhập, giao thông, xây dựng vườn kiểu mẫu trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tiến độ thực hiện lên đô thị loại 5; quản lý trật tự xây dựng; chất lượng thực hiện chương trình khởi nghiệp; cần củng cố hội đồng bảo vệ ANTT cơ sở, củng cố các tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; quản lý chặt chẽ các đối tượng người nước ngoài tạm trú, ra soát số người xuất nhập cảnh trong dịp cuối năm để chủ động phòng chống dịch bệnh;…..

Dự và phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: trước những kết qủa đạt được trong năm 2020, tạo động lực cho năm 2021, năm đầu của nhiệm kỳ, Huyện ủy, UBND huyện và toàn thể nhân dân cần tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ quan trọng đó là: Thực hiện hoàn Huyện Nông thôn mới; Phát triển định hướng để Lấp Vò lên Thị xã và để làm được việc đó thì nhiệm vụ thứ 03 là phải tập trung sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết giữa Ý đảng lòng dân. Trong đó từng cán bộ, đảng viên và nhân dân cần có thái độ tập trung, quyết tâm, chủ động và trách nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: trước mắt các ngành huyện phối hợp với các xã và nhân dân cần tập trung công tác phòng chống dịch, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và các xã. Cần có tư thế chuẩn bị nguồn lực để thực hiện các công trình để xây dựng đô thị trong tương lai. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp hướng đến ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình mỗi xã 01 sản phẩm; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính;….

Kết thúc hội nghị, các ngành và ubnd xã, thị trấn đã ký bản cam kết hành động năm 2021 với Chủ tịch UBND huyện./.

Minh Thư