Xuất bản thông tin

null Lấp Vò Tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trang chủ Tin hoạt động

Lấp Vò Tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 25/12/2020,  bà Trương Thị Diệp,  Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò đã chủ trì Hội nghị công tác BHXH, BHYT năm 2020; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp cùng các ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã - thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của BHXH tỉnh, UBND huyện, BHXH huyện Lấp Vò đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, kịp thời tổ chức thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đặt ra. Trong năm 2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc 6.202 người, đạt 100,55% kế hoạch; số người tham gia BHYT là 143.965 người, đạt tỷ lệ 87,86%; tỉ lệ BHYT trong học sinh đạt 87,98%; Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là trên 216 tỷ đồng, đạt 100,75% so với kế hoạch năm BHXH tỉnh giao.

Nhờ đảm bảo cân đối được các nguồn quỹ phục vụ cho hoạt động của ngành, hoạt động chi trả các chế độ đều được thực hiện kịp thời, an toàn, và đúng quy định. Tổng số tiền chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT trên toàn huyện là 103 tỷ đồng. Công tác chi cho khám, chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến tích cực đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh, trong năm BHXH huyện đã chi ứng kinh phí khám chữa bệnh BHYT cho Trung tâm y tế huyện trên 48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác BHXH, BHYT vẫn còn một số hạn chế như: thu nhập người dân nông thôn còn thấp nhất là những hộ gia đình có đông thành viên thì khó tham gia BHYT cả hộ. Mặt khác người dân còn trông chờ vào chính sách hỗ trợ của nhà nước; số người dân đi khỏi địa phương trên 6 tháng chiếm gần 14% nên khó khăn trong vận động, ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ của huyện; việc lập danh sách tăng giảm hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình chưa được phối hợp kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp thẻ BHYT và quyền lợi của người dân;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò đã đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp BHXH huyện và các ngành liên quan xây dựng Quy chế phối hợp trong đó nêu trách nhiệm cụ thể từng đơn vị trong công tác vận động tham gia BHXH, BHYT; Phòng Giáo dục – Đào tạo tiếp tục theo dõi đôn đốc các trường vận động BHYT học sinh; Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành, các trường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT; Trung tâm Y tế huyện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho người dân, duy trì và phát huy tinh thần, thái độ phục vụ với người dân. Các Hội, đoàn thể thông qua các mô hình, các buổi họp Chi, Tổ hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia BHYT. UBND xã, thị trấn trước mắt chủ động tham mưu cấp ủy giao chỉ tiêu cho các ngành xã, các ấp thực hiện chỉ tiêu về BHYT, phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong vận động tham gia BHYT...

Dịp này, BHXH tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 09 tập thể và 11 cá nhân đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong năm 2020./.


Minh Thư