Xuất bản thông tin

null Lấp Vò triển khai kế hoạch tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường “Xanh – sạch - đẹp” giai đoạn 2021 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấp Vò triển khai kế hoạch tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường “Xanh – sạch - đẹp” giai đoạn 2021 - 2025

Chiều ngày 26/11/2020, UBND huyện Lấp Vò đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường” Xanh – sạch - đẹp” giai đoạn 2021 - 2025. Đến dự có Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, cùng lãnh đạo các ngành có liên quan, Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Chủ trì Hội nghị bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò.

Với chủ đề của việc phát động tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường “Xanh – sạch - đẹp” giai đoạn 2021 - 2025 là “Toàn dân hành động vì môi trường sạch” và sẽ được tổ chức lễ phát động tại Quảng trường huyện vào ngày 26/12/2020, với quy mô khoảng 1.000 người. Cụ thể các nội dung cần thực hiện trong kế hoạch như: Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường; Huy động lực lượng toàn dân tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường bằng những hành động việc làm cụ thể, thiết thực; Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trở thành thói quen, nếp sống văn minh của mỗi công dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Xây dựng, thiết kế ít nhất 01 tuyến đường hoa, cây xanh kiểu mẫu cấp Huyện; mỗi xã nghiên cứu, chọn và thiết kế kiểu mẫu để xây dựng ít nhất một tuyến đường hoa có chiều dài từ 2km trở lên.

Ông Trần Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị triển khai, ông Trần Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò cũng nhấn mạnh: Trong việc triển khai thực hiện phải mang tính đồng bộ, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và Nhân dân; các hoạt động triển khai phải thiết thực, có hiệu quả, từng bước chấn chỉnh những tổ chức cá nhân vi phạm, đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nề nếp và thành thói quen của mọi người, tạo cảnh quan môi trường “Xanh – sạch – đẹp”, đẩy mạnh việc tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu, với phương châm “Mỗi người một việc Lấp Vò đẹp hơn”.

Qua phát động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, lập lại trật tự, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các cơ quan đơn vị về công tác vệ sinh bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí xây dựng Huyện nông thôn mới./.

Đăng Khoa