Xuất bản thông tin

null Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 20/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

Dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc Sở GD&ĐT; ông Trần Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò; ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch HĐND huyện; bà Trương Thị Diệp, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Giai đoạn 2016-2020, nhiều chỉ tiêu cơ bản và nâng cao đến năm 2020 đã đạt hoặc vượt. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: Đội ngũ giáo viên cơ cấu chưa đồng bộ ở các cấp học, thừa, thiếu cục bộ; chưa bổ sung đủ biên chế giáo viên mầm non. Tỉ lệ huy động trong độ tuổi nhà trẻ tuy đạt chỉ tiêu kế hoạch nhưng vẫn còn thấp. Số trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng vẫn còn thấp hơn so với cấp học Mầm non và THCS. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chưa thật sự đồng bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đặc biệt là bồi dưỡng năng lực cho giáo viên Ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu triển khai Để án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ý kiến quanh các vấn đề cơ sở vật chất, tỷ lệ huy động học sinh đến lớp, chất lượng đào tạo…

Giai đoạn 2021-2025, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò: Triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông  theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa". Phát triển mạng lưới trường, lớp cân đối về cơ cấu và quy mô, đa dạng về hình thức học tập; xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy học, mở rộng các lớp, trường bán trú, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và Ngoại ngữ theo Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy bạn nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc thực hiện Đ án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Đng Tháp giai đoạn 2019 - 2025./.

Trường Giang