Xuất bản thông tin

null Lấp Vò: Tổ chức Hội nghị gặp gỡ cán bộ về hưu

Chi tiết bài viết Tin tức

Lấp Vò: Tổ chức Hội nghị gặp gỡ cán bộ về hưu

Chiều ngày 19/11/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò tổ chức Hội nghị gặp gỡ cán bộ nghỉ hưu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy quản lý năm 2020. Đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 “Phát huy trí tuệ, sức mạnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo hướng năng động, sáng tạo, phát triển bền vững".

Đồng thời, lãnh đạo huyện đã thông tin một số kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của huyện nhà trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực khai thác tốt tiềm năng thế mạnh trên địa bàn, triển khai nhiều chương trình dự án lớn góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn,...

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trần Văn Sáu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò đã thông tin về những định hướng trong thời gian tới huyện cần tập trung thực hiện là đạt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện đã đề ra, chú trọng tập trung vào các lĩnh vực đột phá như: nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực. Đồng thời, sẽ tiếp tục và không ngừng nêu cao truyền thống đoàn kết, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện. Bí thư Huyện ủy cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí, cán bộ đã về hưu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đóng góp, xây dựng nhằm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy không ngừng nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà thời gian tới./.

Trường Giang