Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Trang chủ Tin tức

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 20/11/2020, bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lấp Vò đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Lấp Vò thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác động viên, tuyển quân. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các trường THPT và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự. Nắm nguồn, tổ chức công tác đăng ký thanh  niên tuổi 17 đạt 100%, tổng số thanh niên đủ 17 tuổi là 1.101 thanh niên. Qua thực hiện các công tác theo đúng quy trình, quy định. Huyện Lấp Vò đã giao 148/148 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao (trong đó, chỉ tiêu Quân sự 127 quân, công an 21 quân).

Bên cạnh kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vừa qua, vẫn còn những hạn chế đã được nêu lên thảo luận tại Hội nghị về các vấn đề như: Quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở một số địa phương chưa chặt chẽ. Trong công tác bình nghị, số thanh niên tham gia ít, chủ yếu là người thân của thanh niên; người dân tham gia buổi bình nghị chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến. vẫn còn tình trạng thanh niên cố tình dùng nhiều thủ thuật để làm ảnh hưởng đến sức khỏe khi đi khám sức khỏe NVQS tại cấp huyện, để trốn tránh thi hành NVQS. Đặc biệt là tình trạng cố tình xăm mình trước khi khám sức khỏe và sau khi có quyết định gọi nhập ngũ để không thi hành NVQS……

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt hiệu quả, chất lượng hơn trong thời gian tới, phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phải kiên quyết xử lý đúng quy định những trường hợp chống lệnh và trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự và giao cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS huyện kiểm tra công tác này; Hội đồng NVQS các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức một bộ phận thanh niên trong việc thi hành nghĩa vụ quân sự; Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng khám sức khỏe các cấp đủ thành phần, chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; quá trình thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng xã hội. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể nắm chắc thực lực ở địa phương; thực hiện tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo Hướng dẫn số 737/HD-BTL ngày 24/7/2017 của Tư lệnh Quân khu, đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật. Tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm; chăm lo tốt công tác hậu phương quân đội; phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, nhất là tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động ở nước ngoài./.

 

Minh Thư