Xuất bản thông tin

null Tập huấn về HTX kiểu mới cho nông dân tổ hợp tác trồng nhãn

Trang chủ Tin hoạt động

Tập huấn về HTX kiểu mới cho nông dân tổ hợp tác trồng nhãn

Nhằm giúp cho hội viên nông dân nắm rõ về Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, vừa qua, tại ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, Hội Nông huyện Lấp Vò đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lớp Tập huấn tuyên truyền về HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, cho 30 hội viên nông dân của Tổ Hợp tác trồng Nhãn an toàn xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò. Dự lớp tập huấn có ông Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các hội viên nông dân đã được ông Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Luật Hợp Tác xã năm 2012, các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể của Trung ương, của tỉnh. Trong đó nhấn mạnh sự cần thiết thành lập HTX, vai trò của HTX trong thời kỳ hội nhập; cũng như hướng dẫn các bước để thành lập HTX,...

Qua lớp tập huấn, nhằm trang bị thêm cho hội viên hội nông dân những kiến thức cơ bản về tính tất yếu của phát triển HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, hướng đến mục tiêu phát triển HTX gắn với chuổi giá trị của sản phẩm nông nghiệp./.

Trường Giang - Minh Thư