Xuất bản thông tin

null Thực hiện mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Định Yên.

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện mô hình “Ngày không viết”, “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Định Yên.

Nhằm cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân trong chương trình chuyển đổi số gắn với xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”. Sáng ngày 01/04 UBND xã Định Yên triển khai mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn và 5 tại chỗ” khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã.

Hình ảnh tại bộ phận một cửa đang thực hiện mô hình tuần lễ “không hẹn”.

Thực hiện mô hình “Ngày không viết”, xuất phát từ thực trạng nhiều người dân khi thực hiện thủ tục hành chính còn e ngại việc viết các mẫu đơn, mẫu tờ khai do chưa nắm chắc thủ tục và những người lớn tuổi, người gặp khó khăn khi viết chữ hoặc điền các thông tin vào hồ sơ, thậm chí phải viết lại; người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính. Điều đó làm cho người dân cảm thấy phiền hà, phức tạp khi thực hiện thủ tục hành chính, công chức phải hướng dẫn nhiều lần và tốn thời gian của người dân. Qua đó để giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo nhanh chóng, chính xác, không để xảy ra phiền hà cũng như nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo được mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với Nhân dân.

Thực hiện mô hình “Ngày không hẹn” nhằm mục đích giải quyết và trả kết quả ngay cho tổ chức, công dân đối với các thủ tục hành chính đầy đủ thành phần hồ sơ theo yêu cầu khi tố chức, công dân đến giao dịch vào các ngày trong tuần, qua đó nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hẹn.

Thực hiện 5 tại chỗ là: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả. Tức là công chức sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký, đóng dấu và trả kết quả ngay trong ngày cho người dân. Mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” là một trong những việc làm xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, hướng tới sự thân thiện, hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước

Một Số hình ảnh của tuần lễ “không hẹn.

Qua thực hiện mô hình nhằm tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của Bộ phận một cửa của UBND xã thể hiện tinh thần "vì dân, nghe dân, giúp dân và trọng dân". Để đánh giá lại mức độ hài lòng của tố chức, cá nhân từ sự đổi mới mang tính "đột phá " của mô hình này tại Định Yên cũng là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức./.

Đoàn Hồng Nga (CC.VPTK) – Văn Thiệt (CBTT xã)