Xuất bản thông tin

null Công bố Quyết định giải thể và thành lập tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy

Trang chủ Tin tức

Công bố Quyết định giải thể và thành lập tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy

Chiều ngày 29/03/2024, tại hội trường UBND Huyện, Thường trực Huyện ủy Lấp Vò đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy về giải thể và thành lập tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, đồng chí Trần Công Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố các Quyết định của BTV Huyện ủy Lấp Vò về giải thể Đảng bộ các cơ quan khối Đảng và giải thể Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể. Đồng thời, thông qua các Quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy gồm các Quyết định: thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025;  thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Dân vận - Mặt trận tổ quốc, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Thanh niên - Phụ nữ - Liên đoàn lao động, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quyết định thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên Chi bộ Nông dân - Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã Chúc mừng 2 Đảng bộ cơ sở khối trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và chúc mừng các Chi bộ mới thành lập. Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy mới được thành lập chủ động tiếp cận với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên; quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ; tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo quy định; đối với mỗi đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, chú trọng việc nêu gương của đảng viên tại nơi cư trú. Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy mới thành lập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Văn Học –Minh Thư