Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh đồng tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện lấp vò

Trang chủ Tin tức

Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh đồng tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện lấp vò

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến dự có bà Trương Thị Diệp, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; Ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện;UB.MTTQVN Huyện, các tổ chức đoàn thể, các ngành liên quan và các điểm cầu UBND các xã, thị trấn

Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Mục tiêu phát triển đến năm 2030 của Đồng Tháp là tỉnh có trình độ phát triển khá, nằm trong nhóm đầu về chuyển đổi số, một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị hiện đại, nông thôn giàu bản sắc, du lịch thân thiện và hấp dẫn; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, con người; duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về các chỉ số: cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hợp tác, hội nhập quốc tế được tăng cường. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Tháp là tỉnh dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp, trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng đồng bằng sông Cửu Long; trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Công. Người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Sau khi triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các ngành cùng nhau thảo luận để góp phần xây dựng quy hoạch của huyện Lấp Vò, trên cơ sở định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, xác định các dự án lớn, có tính chất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội để đầu tư và thu hút đầu tư.

Các ngành thảo luận

Sau buổi thảo luận, đồng chí Trương thị Diệp cho biết, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Quy hoạch tỉnh tới các cấp, các ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Huyện, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức để đi đến hành động và đạt hiệu cao quả trong thực hiện quy hoạch.

Bà Trương Thị Diệp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Lấp Vò sẽ dành sự quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, đặt trách nhiệm lên từng quyết định, hành động, để tạo ra lên sự phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nân cao đời sống của người dân phồn vinh, hạnh phúc hơn./.

Minh Trạng