Xuất bản thông tin

null LẤP VÒ: GIẢI PHÁP NÂNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ 9.5 HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

LẤP VÒ: GIẢI PHÁP NÂNG CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ 9.5 HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Chiều 21/02/2024, UBND huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện nâng chất lượng Tiêu chí 9.5 Huyện nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Nhanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện chủ trì Hội nghị, tham dự gồm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, Văn phòng HĐND và UBND Huyện báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Huyện năm 2023, hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp, hỗ trợ phương tiện, thiết bị...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện thường xuyên cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, loại bỏ các kết quả hết hiệu lực; thực hiện số hóa hồ sơ ngày từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không để tồn đọng, trễ hạn, tiếp tục duy trì kết quả đạt được và phấn đấu ngày càng nâng cao chất lượng Tiêu chí 9.5 Huyện nông thôn mới.

                                                                                                        

                                                                                        Hồng Liên - Phòng Nội vụ