Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn hồ sơ Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mức độ 4

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn hồ sơ Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mức độ 4

Thực hiện theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Hướng dẫn người dân  hoàn thiện hồ sơ và thực hiện  thủ tục hành chính mức độ 4)

Nhằm thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, khuyến khích sáng tạo, tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh, tạo ra sản phẩm có chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng đáp ứng thị hiếu, yêu cầu của người tiêu dùng. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân Huyện đều ban hành thực hiện kế hoạch Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tuy nhiên, từ năm 2022 trở đi, hồ sơ dự thi Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được đưa vào bộ thủ tục hành chính cấp Huyện. Vì vậy, sau khi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện để cơ sở, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4, nhằm giảm chi phí, thời gian đi lại.

Tính riêng hồ sơ Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, năm 2022 Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 là 05 hồ sơ.

Qua công tác hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4, các cơ sở, doanh nghiệp rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia, thuận tiện, hiệu quả. Đây là bước ngoặt để cơ sở nhỏ lẻ tiếp cận các thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện thủ tục hành chính của Huyện.

Dạ Ngọc