Xuất bản thông tin

null Bình Thành triển khai mô hình mới trong thực hiện công tác cải cách hành chính

Trang chủ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bình Thành triển khai mô hình mới trong thực hiện công tác cải cách hành chính

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng đối với người dân. Nhằm phục vụ tốt nhất cho các tổ chức, công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Vừa qua, UBND xã Bình Thành ban hành kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 5/5/2022 về Thực hiện mô hình phối hợp tiếp nhận thông tin, trả kết quả tại nhà đối với việc cấp mã định danh, đăng ký lại khai sinh và căn cước công dân trên địa bàn xã Bình Thành năm 2022.

Theo đó, tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại xã sẽ được trả kết quả về tận nhà, áp dụng đối với các thủ tục hành chính sau:

1- Đăng ký lại khai sinh tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật.

2- Cấp mã định danh tại nhà cho công dân kết hợp điều tra thông tin tiêm vắc xin phòng Covid 19.

3- Trả Căn cước công dân tại nhà

Qua thực hiện mô hình, đến tháng 9 tháng năm 2022, xã Bình Thành đã cấp trên 2003 mã định danh tại nhà cho công dân, trả căn cước công dân tại nhà hơn 211 thẻ, trao 20 giấy khai sinh tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn xã.

Việc thực hiện Mô hình “Phối hợp tiếp nhận thông tin, trả kết quả tại nhà đối với việc cấp mã định danh, đăng ký lại khai sinh và căn cước công dân trên địa bàn xã Bình Thành năm 2022” góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tạo niềm tin và sự hài lòng của tổ chức, công dân, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã trong thời gian tới./.

                                                                                                Kim Ngân