Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện uỷ Lấp Vò làm việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện 6 tháng đầu năm 2022

Trang chủ Tin tức

Thường trực Huyện uỷ Lấp Vò làm việc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2022, Thường trực  Huyện uỷ Lấp Vò có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Huyện 6 tháng đầu năm 2022. Chủ trì do Ông  Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì, tham dự có các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, đại diện Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Huyện.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2022,  Ban Thường vụ Huyện uỷ ghi nhận sự cố gắn và những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã đóp góp tích cực cho sự phát triển chung của Huyện, cụ thể: các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc kiểm soát hiệu quả tình hình dịch Covid-19 và lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; công tác chăm lo gia đình chính sách, người nghèo được hệ thống chính trị trong Huyện thực hiện chu đáo, thích ứng với tình hình dịch Covid-19; hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn Huyện từng bước được khôi phục; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng nhãn hiệu nông sản, mã số vùng trồng, phát huy thế mạnh các ngành hàng nông nghiệp chủ lực địa phương tiếp tục triển khai thực hiện. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Huyện lãnh đạo tổ chức Lễ công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Long Hưng A, Mỹ An Hưng A, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung) và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Định Yên và xã  Bình Thành).

Ông  Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Qua đó Bí thư Huyện uỷ đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XII về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025; tổ chức thực hiện Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội ấp, khóm trên địa bàn Huyện, giai 2022 - 2025”, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện thí điểm củng cố Tổ nhân dân tự quản theo hướng bố trí các bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các đoàn thể ấp, khóm làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản (đối với các Tổ hoạt động chưa tốt) để nâng cao chất lượng hoạt động ở 02 xã Tân Mỹ, Tân Khánh Trung và để nhân rộng các xã, thị trấn còn lại; tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19, nhất là công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ; củng cố, kiện toàn về tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở đủ số lượng biên chế được phân bổ, sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận đúng theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; nâng cao vai trò, trách nhiệm Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác  giám sát phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt đối với các vấn đề cấp thiết xã hội hiện nay trên các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, nước sạch, hoạt động văn hoá xã hội, tình hình trật tự đô thị, công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền./.

Đăng Khoa