Xuất bản thông tin

null Tổng kết 10 năm về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Trang chủ Tin hoạt động

Tổng kết 10 năm về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Sáng ngày 27/05/2022, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lấp Vò, Đảng ủy quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 88 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự huyện Lấp Vò đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 447 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Qua đánh giá chung, trong 10 năm qua, công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện có nhiều tiến bộ, từng bước nâng cao về chất, chuyển biến về lượng; công tác lãnh, chỉ đạo điều hành luôn bám sát vào Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên, cấp mình quán triệt thông suốt đến từng cán bộ, chiến sĩ để tổ chức thực hiện nghiêm túc. Từ đó cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) nhận thức rõ tình hình, nhiệm vụ nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được ra giao. Trong huấn luyện luôn bám sát các quan điểm nguyên tắc, các mối kết hợp coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, xác định phương châm cho phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu trong huấn luyện, từng bước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện  đi vào nề nếp. Đồng thời chú trọng nội dung hình thức phương pháp huấn luyện với từng đối tượng và giáo trình mới kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với Huấn luyện theo các phương án tình huống chiến đấu bảo vệ mục tiêu, địa bàn được giao. Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện để nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành của cán bộ các cấp, trong đó chú trọng chất lượng hiệu quả thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ. kết quả tiêu biểu như: Hằng năm hoàn thành 100% nội dung chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng; kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá giỏi trở lên. Về công tác huấn luyện chiến đấu đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số huấn luyện đạt 100% so với kế hoạch, kết quả Khá. Huấn luyện DQTV, kết quả hàng năm luôn đạt 100% theo chỉ tiêu; huấn luyện dự bị động viên, kết quả huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Trong 10 năm qua, Ban CHQS Huyện đã tham gia hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều năm đạt thứ hạng cao, đảm bảo an toàn. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận đóng góp ý kiến và đề ra phương hướng mục tiêu trong thời gian tới cụ thể như: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng về công tác quân sự trong giai đoạn mới; tập trung giáo dục huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ lực lượng DQTV nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng luôn luôn sẵn sàng chiến đấu phòng chống “ diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; tập trung chỉ đạo huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, đổi mới phương pháp huấn luyện bảo đảm huấn luyện DBĐV, DQTV,giáo dục quốc phòng cùng với các lực lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời sơ tổng kết rút kinh nghiệm./.

Minh Thư